Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

Sosiaalinen median tuulivoimahankkeiden keskustelualustana

Sysmän seudun tuulivoimahankkeiden arviointia varten on perustettu sosiaalisen median yhteisö. Yhteisön on tarkoitus kerätä hyvää tietoa eri intressiryhmien (paikalliset asukkaat,vapaa­-ajan asukkaat, maanomistajat, kunta, jne.) näkökulmasta ja arvioida aineistoa, jota esitetään päätöksenteon tueksi.

Harjoittelemme paraikaa luontevinta mallia olla vuorovaikutuksessa uusin sähköisin keinoin, vaikka itse aihe on vanha tuttu: demokraattinen päätöksenteko ja materiaali, jota sen tueksi tarjotaan.

Yhteisömme tarkoitus on arvioida esitetyt tuulivoimahankkeet avoimen tiedon pohjalta.

Jokainen esitetty argumentti punnitaan yhteisön sisältämän ammattitaidon voimin. Jos et ole tyytyväinen yhden yhteisön esittämiin näkemyksiin, niin luo omasi ja kerää siihen aiheesta kiinnostuneet ihmiset mukaan ja käydään yhdessä keskustelua!

Tämän kyseisen yhteisön ovat panneet alulle vapaa-­ajan ja paikalliset asukkaat. Toistaiseksi tuotettua aineistoa värittää tällä hetkellä Rekolanvuorelle esitetyn hankkeen vasta­argumentit.

Tarkoitus on jatkossa kehittää toimintaa keskustelevampaan suuntaan eri intressiryhmien välillä.

Olemme pyrkineet siihen, että ihmiset voivat ottaa meihin yhteyttä haluamallan tavalla ja etsimme yhdessä vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Yhteisöllä on verkkosivu (http://sysmantuulivoima.blogspot.fi/), jossa esitetään tuottamiamme materiaaleja. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse (sysma.tuulivoima@gmail.com) tai puhelimitse (p. 050 1700). Avoimessa Facebook ryhmässä voi käydäkeskustelua omalla nimellä https://www.facebook.com/groups/SysmanTuulivoima/

Tapsa & Leena Pitkäranta

Sysmän vapaa-­ajan asukkaita

1 kommentti: