Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

Itä-Häme (25.2.2015): Tuulivoimaa parempi vaihtoehto

Uusiutuvista energiamuodoista tuuli- ja puuenergiaa voidaan hyödyntää Suomessa laajemmassa mittakaavassa. Nämä vaihtoehdot poikkeavat suuresti toisistaan. Tuulienergiaa on käytettävissä vain tuulisina aikoina. Muina aikoina puuttuvaa tuulivoiman osuutta korvaamaan tarvitaan varajärjestelmä. Hakevoimalasta sähköä on saatavissa jatkuvasti.

Rekolan vuorille suunniteltujen kuuden tuulivoimalan yhteinen nimellisteho on 20 MW. Näiden sähköntuotto on 12  vuoden tarkastelujaksolta 525600 MWh. Vastaava tuottomäärä on saatavissa jatkuvasti sähköä tuottavasta 5 MW nimellistehoisesta hakevoimalasta. Tuulivoimaloiden investointikustannukset ovat 30 miljoonaa euroa ja hakevoimalan 6 miljoonaa euroa. Investointikustannusten kuolettamisen lisäksi molemmilla vaihtoehdoilla on hoidettavinaan omat tuotanto- ja ylläpitokustannuksensa. Hakevoimalassa tuotantokuluissa on lisäeränä hakekustannukset.


Molemmat vaihtoehdot tarvitsevat valtion tukea. Tuulivoimalat saavat markkinahintaan nähden lähes kolminkertaisen syöttötariffiin muodossa 12 vuodessa  tukea valtiolta runsaat 28 miljoonaa euroa. Hakevoimalat saavat myymästään sähköstä normaalin markkinahinnan. Valtio antaa 30% investointiavustuksen, jonka suuruus olisi tässä tapauksessa 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi hakevoimala saisi metsähakkeen tukena 8 miljoonaa euroa. Hakevoimalan tuet olisivat yhteensä noin 10 miljoonaa. Tuulivoimaloiden investointikustannukset ovat siten viisinkertaiset hakevoimalaan verrattuna ja valtion tuet lähes kolminkertaiset.


Suomen kamppaillessa suuren työttömyyden kanssa on vaihtoehtoja tarkasteltava myös työllisyysvaikutuksen osalta. Tuulivoimavoimalat tarjoavat rakennusvaiheessa työtä yhden miestyövuoden verran.  Tuulivoimaloiden aiheuttama väheneminen vapaa-ajanasukkaiden Sysmässä olemiseen ja palveluiden käyttöön pienentäisi kokonaisuutena alueen työllisyyttä. Hakevoimalan valmistaminen työllistäisi Suomessa useita kymmeniä metallimiehiä. Voimalarakennuksen pystyttäminen antaisi työtä paikkakunnalle samoin voimalan käyttötoiminnot. Vuosittaiseen käyttöön tarvittavan noin miljoonan euron hakemäärän toimittaminen työllistäisi metsäkoneurakoitsijoita ja antaisi metsänomistajille lisämahdollisuuksia metsiensä hyödyntämiseen.


Hake- ja tuulivoimalat poikkeavat toisistaan lisäksi ratkaisevasti myös ympäristövaikutusten suhteen. Hakevoimalasta ei aiheudu muutoksia perinteiseen maalaisympäristöön.  Tuulivoimaloiden vaikutukset sitä vastoin sekä näkyvät että kuuluvat laajalti. Asuinalueensa viihtyvyyden menettäisivät myös sadat tuulivoimahankkeesta ulkopuoliset tahot.  Viihtyvyyden menettämisestä ja maankäyttöön tulevista rajoituksista aiheutuisi yhteensä miljoonissa laskettavat menetykset kiinteistöjen ja maapohjan arvoissa.


Tällä hetkellä sähköstä on ylitarjontaa eikä uusien voimaloiden rakentamisella ole minkäänlaista kiirettä. Kun uusia voimaloita tarvitaan ja niitä aiotaan toteuttaa uusiutuvilla energiamuodoilla on hakevoimala Sysmään  paras vaihtoehto.


Seppo Siivola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti