Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulihankkeet pyllähtelevät

Tällä hetkellä tuulihankkeita pyllähtelee ympäri Suomea. Tuoreina esimerkkeinä Ähtäri Sappiolle ei ole tulossa tuulivoimaa kun tekninen lautakunta hylkäsi Pohjanmaan Tuuli Oy:n suunnittelutarveratkaisun (Ilkka 2.9.2015).

Aiemmin Alajärven toimistonsa sulkenut Ilmatar-yhtiö on nyt vetäytynyt myös Jämsän Vekkulan hankkeesta (Jämsän Seutu 3.9.2015). Yhtiön edustaja Erkka Saario toteaa "Hankkeen toteuttamiselle ei löydy enää järkiperäisiä syitä, toimintaympäristö syöttötariffijärjestelmän muutoksineen ja asennemaailma ovat muuttuneet matkan varrella sellaisiksi."

Myös Posiolla 24 tuulivoimalan hanke on kaatunut (Koillissanomat 4.9.2015). Hankkeen viivästyminen johti epävarmuuteen hankkeen toteutumisesta, sillä valtion tuulivoiman tuki-ikkuna ehti nykyisellään sulkeutua.

Porissa on pitkä kokemus tuulivoimaloista. Pori on nyt päättänyt ottaa kahden kilometrin turvaetäisyyden käyttöön tuulivoimaloiden ja asutuksen väliin (Yleisradio 31.8.2015). Porin Peittoon voimala-alueen lähiseudulla asuva Regina Wittberg sanoi: "Tiedän, että Peittoon tuulivoimapuisto on aiheuttanut asukkaiden poismuuttoa. Eivätkä asunnot käy kaupaksi". Vasemmistoryhmän Tapio Furuholm puolestaan kiitteli sosiaalidemokraatteja: "Olen aina luottanut sosiaalidemokraatteihin, että heille ihminen on tärkein."

Turun Sanomat otsikoi 10.9.2015: "Hallinto-oikeus kumosi Marttilan tuulivoimakaavan." Jutussa kerrotaan, että "Valtuutettu oli vuokrannut merkittävän suuruisen maa-alueen tuulivoimapuiston alueeksi. Lisäksi hänellä oli ollut yhteistyösopimus tuulivoimayhtiön kanssa. Yksi kaavassa osoitetuista tuulivoimaloiden alueista on sijoitettu valtuutetun omistamalle kiinteistölle."

Länsi-Suomi uutisoi 13.9.2015 "Pyhärannan tuulivoimahankkeelle sinetti." Jutussa kerrotaan: "Sen mukaan tuulivoimaloita ei voi rakentaa kaavoittamattomalle alueelle keskiseen Pyhärantaan pelkän hakemuksen perusteella. Näin pitääkin olla.Kaavaprosessin kautta hankkeiden vaikutukset sijaintipaikkaansa ja ympäristöönsä voidaan selvittää ja arvioida."

"Melua ja maisemahaittaa" uutisoi Yleisradio 21.9.2015 Luvialla pyllähtäneestä tuulivoimahankkeesta.

Kristiinankaupungissa tuulivoimahanke on pyllähtänyt Yleisradio uutisoi 21.9.2015 "Kristinestad säger nej till vinmöllor"

Kainuun Sanomat uutisoi 29.9.2015 "Tuulivoima: Kajaanin huolena oulunjärvi":"Kaupunginhallitus pelkää, että tuulivoimalat voivat aiheuttaa maisemavaikutuksia Oulujärven rannoilla laajalla alueella johtuen suurista järvenselkävesialueista. Kajaani toteaa, että Oulujärven matkailuvaikutus Kainuulle on merkittävä. – Maisemallisten arvojen turvaamiseksi tulisi Oulujärven ranta-alueesta laatia kohtuullisen tarkka maisemaselvitys, johon voimalaitoksia rajoittavan maisema-alueen rajaus perustuu."

Myöskään Kyyjärvelle ei tule tuulivoimaloita

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti