Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

Mielipidekirjoitus, Itä-Häme (03 / 2014): Tuulivoimalapuisto naapuriisi Sysmään?!

Yhden tuulivoimalan koon kuvittelemiseksi olisi laitettava päällekäin kaksi Helsingin olympiastadionin tornia. Tornikasan huipulle tarvittaisiin vielä propelli, jonka jokainen lapa on pitempi kuin yksikään Suomessa kasvava puu.
Joutsjärven rannan tuntumaan ollaan suunnittelemassa usean tuulivoimalan rakentamista. Puiston lähialueella tulisi olemaan niin vakituisia asumuksia kuin kymmeniä järven rannalle rakennettuja vapaa-ajan asuntoja. Tuulivoimaloiden toteutuminen merkitsisi alueen asukkaille rauhallisen maalaiselämän ja virkistävän mökkeilyn loppua. Tilalle jäisi raiskattu maalaismaisema ja tuulivoimaloiden valo- ja melusaaste .
Voimalan rungolla on korkeutta 140 metriä ja voimalan lavat pyyhkivät 200 metriin. Näin valtavaa rakennelmaa ei voida mitenkään maisemoida. Perinteinen maalaismaisema häviää. Sen sijaan maisemaa hallitsevat niin päivällä kuin yölläkin jättimäiset tuulivoimalat. Pimeänäkyvyyden varmistavat voimalan lapoihin kiinnitetyt erittäin tehokkaat lentoestevalot, jotka vilkkuvat 200 metrin korkeudella asti. Pilvisellä säälläkin lentoestevalot näkyvät kymmenien kilometrien päähän. Valoisaan aikaan pyörivät lavat aiheuttavat varjovälkettä, jonka on todettu häiritsevän voimalan lähellä asuvia ja työskenteleviä.
Tuulivoiman melusaaste on kaatanut lukuisia tuulivoimahankkeita Suomessa. Lapojen kärkivauhti on 200-300 kilometriä tunnissa ja pyörimisliikkeen vuoksi muodostuu matalaa kauas kantautuvaa bassotaajuista humahtelua. Sekä ulkomaisissa että kotimaisissa mittauksissa on havaittu voimaloiden bassomelun aiheuttavan terveysongelmia, kuten unettomuutta, kohonnutta verenpainetta ja stressioireita. Humahtelun erityisenä ongelmana on sen epäsäännöllisyys. Äänen voimakkuus ja esiintymistiheys vaihtelevat vuorokauden ajasta, tuulesta ja säätilasta riippuen.
Meluhaittojen on todettu kasvavan rajusti voimalan koon kasvaessa. Ison voimalan etäisyyden asutuksesta pitäisi olla ainakin kaksi kilometriä. Jos samalle alueelle nousee useita voimaloita, tulisi etäisyyttä venyttää. Järven pinnan hyvän äänensiirtokyvyn tietäen turvaetäisyyttä olisi syytä kasvattaa vielä tämän vuoksi.
Melusta tulisivat ihmisten lisäksi kärsimään myös lähialueen eläimet. Ihmistä monin verroin tarkemman kuuloaistin omaaville eläimille ei voine olla ainakaan ihmistä mieluisampaa kuunnella lapojen pyörimisestä aiheutuvaa melua. Linnuille on lisäksi vaarana joutua kovaa vauhtia huitovien lapojen ruhjomaksi.
Tuulivoimaloissa toteutuneet energian tuottomäärät ovat jääneet hämmästyttävän pieniksi esitettyihin tuottomääriin verrattuna. Suomesta tuulivoimayhtiöille on tullut hyvä sijoituskohde merkittävien investointiavustusten ja energian takuuhintojen vuoksi. Suomeksi sanottuna maksat verorahoistasi tukea muutoin kannattomasta investoinnista. Tuulivoimalle asetetun tavoitteeseen pääsemiseksi tuulivoimalla tuotetusta sähköstä maksetaan 83,5 euroa megavattitunnilta tavoitehintaa 12 vuotta voimalan käyttöönotosta. Korotetun tavoitehinnan 105,30 €/MWh perusteella laskettavaa syöttötariffia maksetaan voimalaitokselle enintään 3 vuoden ajan (voimassa 31.12.2015 asti). Esimerkiksi jos sähkön pörssihinta olisi 50 €/MWh, olisi valtion (siis meidän veronmaksajien) maksettava tuulivoimayhtiölle tavoitehinnan ja pörssisähkön erotuksena ensimmäisinä vuosina noin 50€/MWh sen jälkeen 15 ikävuoteen asti 33 €/MWh ..


Tuulivoimaloiden kohdalla kannattaa lähtökohtaisesti suhtautua skeptisesti jokaiseen annettuun numeroarvoon. VTT:n mukaan pääosin rannikolle hyviin tuuliolosuhteisiin rakennetut tuulivoimalat tuottavat noin 20% luvatusta määrästä. Ilmatieteen laitoksen julkaiseman tuuliatlaksen mukaan Sysmä ei kuulu hyvien tuuliolosuhteiden alueisiin.
Sysmän kannattaa tarkasti pohtia suhtautumistaan alueelle tuloja tuoviin vapaa-ajan asukkaisiin. Kunnassa on vuosikausia harjoitettu toimintaa hyvän mökkikunnan maineen eteen. Tässä toiminnassa on myös onnistuttu ja näin saatu työtä kuntalaisille ja alueen palveluille lisää elinvoimaa. Nyt ollaan kunnan myötävaikutuksella toteuttamassa tuulivoimapuistoa mökkikeskittymän viereen! Hyvän mökkikunnan maine ei kestä yhtäkään tällaista kunnan myötävaikutuksella toteutettavaa hanketta.
Hyvien tukien vuoksi uusia voimaloita pyritään rakentamaan mahdollisimman nopeasti. Joutsjärven tapauksessa voimaloita pyritään rakentamaan asutuksen viereen valmiiden teiden ja sähköverkon vuoksi. Etäisyys lähimpiin asetuksiin jäisi alle kahden kilometrin. Tuulivoimayhtiöiden nopeiden voittojen tavoittelu johtaa väistämättä jyrkkään ristiriitaan alueen asukkaiden etujen kanssa. Meidän asukkaiden on nyt yhdistettävä voimamme alueemme etujen ajamiseksi. Näin voimme jatkossakin nauttia asuin- ja mökkialueemme rauhasta. Tuulivoimaloille löytyy kyllä paikkoja syrjäisemmiltä alueilta.


Seppo Siivola
Joutsjärven ranta-asukas

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti