Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

Siikajoen haukat

Siikajoen Vartinojalla pesii erittäin harvinainen arosuohaukka (Yleisradio 3.6.2015), (Wikipedia:Arosuohaukka), (Lintukuva: Arosuohaukka). Arosuohaukasta on ollut alueella havaintoja vuodesta 2011 lähtien (Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys Ry). Siikajoen Vartinojalle on kuitenkin rakennettu vuonna 2015 tuulivoima-alue, jonka laajennusta valmistellaan (Siikajoki: Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennus).

Vastineessaan Siikajoen kunnalle (26.3.2014) Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys Ry toteaa seuraavaa (Lähde: Siikajoen kunta 3.4.2014):
  • "Vartinoja 14:n kohdalla on pitkään asuttuna ollut kanahaukan reviiri, josta PPLY on lausunnoissaan huomauttanut jo useaan kertaan. Vuonna 2013 käytössä ollut pesä sijaitsee vain noin 80 metrin päässä kaavassa osoitetusta voimalaitospaikasta"
  • "Erityisen huolestuttavaa on Vartinojan hankealueen sijoittuminen harvinaisen arosuohaukan pesimäalueelle. Euroopassa arosuohaukan uhanalaisuusluokka on erittäin uhanalainen (EN, Endangered). Siikajoen Vartinhaan seutu on ensimmäinen paikka Suomessa, johon arosuohaukka näyttää vakiintuneen pesimälajiksi, sillä pesintä Vartinhaan alueella on varmistunut vuosina 2011, 2012 ja 2013. Pesintähavaintojen perusteella ongelmallisia voimalaitospaikkoja ovat etenkin Vartinoja 4 sekä 13 ja 15 (joiden lisäksi jo vahvistetun Vartinojan kaavan voimalaitospaikat 1—3)." 

Alla olevan kuvan oikeassa reunassa näkyy pesintähavaintoihin liitetyt voimalat ja kuvan vasemmassa laidassa mittakaavan mukaisesti koko alueelle suunnitellut voimalat. Melkoiseen puristukseen taitaa arosuohaukka jäädä ja kanahaukan pesä olisi rakentamisen myötä mennyttä.

Kuva: Vartinojan tuulivoimalat 

Arosuohaukasta on kirjoittanut esimerkiksi Siikajoen Perussuomalaisten puheenjohtaja Henna Kupsala (Henna Kupsala 9.12.2015), (Henna Kupsala 26.1.2016) ja Anne Tanskanen (Siikajokilaakso).

Kirjoitimme aiemmin Merikotkien tilanteesta (Merikotkista tutkimustietoa).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti