Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

keskiviikko 17. elokuuta 2016

Aika kommentoida maakuntakaavaa

On jälleen aika kommentoida maakuntakaavaa. Jostain syystä maakuntakaavassa on edelleen kolme teollisuusaluetta Sysmään: Kuva 1.


Kuva 1: Maakuntakaavan teollisuusalueet Sysmässä (Kartta)

Kannustamme kaikkia lähettämään Päijät-Hämeen liittoon oman muistutuksen 2.9.2016 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi tai osoitteella PL 50 (Hämeenkatu 9), 15111 Lahti.

Mielestämme Päijät-Hämeen kannattaa poistaa teollisuusalueet maakuntakaavasta. Argumentteja muistutukseen löytyy täältä.

Edellinen kuuleminen oli kesäkuussa 2015 (Maakuntakaavaa aika kommentoida) ja kaavan tuulivoima-teollisuusalueet keräsivät ennennäkemättömän määrän valituksia (Muistutusryöppy Kesäkuu 2015)

Kuva 2: Maakuntakaavan vaiheet (Päijät-Hämeen liitto)


OX2 luopui Terrikorven tuulivoimahankkeesta

Tuulivoimayhtiö OX2 on luopunut Sysmän Terrikorven / Rekolanvuoren tuulivoimahankkeesta. Maanomistajille osoittamassaan kirjeessä yhtiö toteaa, että taloudellisia edellytyksiä hankkeen toteuttamiselle ei ole. Rakennusluvan määräaika on mennyt umpeen, joten tällä hetkellä Sysmässä ei ole tuulivoimaloiden rakennuslupia vireillä.

Kuva: OX2 kirje maanomistajille

Aiemmin OX2 on kertonut, että yhtiö ei halua rakentaa tuulivoimaa alueille, joilla vastustus on kovaa. Sysmän Terrikorven / Rekolanvuoren hankke on koko huomioiden yksi Suomen vastustetuimmista hankkeista (Sysmän hankkeen vastustus lähellä Suomen ennätystä).

Pro Terrikorpi kiittää OX2 yhtiötä vastuullisesta päätöksestä.