Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

tiistai 25. elokuuta 2015

Kyselyn tulokset

Edelliseen kyselyymme vastasi 62 henkilöä, joista 91,9% ei halua lähistölleen tuulivoimaloita Sysmään:

Kuva: kyselytulos haluatko tuulivoimaa Sysmään?

Vastanneista 39 oli vapaa-ajan asukkaita, 21 sysmäläisiä ja yksi henkilö sekä vapaa-ajan asukas että sysmäläinen.

OX2 ei saanut tuulivoimaloita syöttötariffin piiriin

Sysmästä tuulivoimala-alueen rakennuslupaa hakenut OX2-yhtiö ei saanut yhtään tuulivoimalan rakennuslupaa tuulivoiman yritystukien syöttötariffin piiriin. Yhtiöllä ei ole yhtään valmista tuulivoima-aluetta Suomessa, ei yhtään rakenteilla eikä Energiaviraston kiintiölaskurin mukaan yhtään hanketta jonossa (jono näkyy Satu-järjestelmästä). OX2-yhtiöllä ei myöskään ole yhtään syöttötariffin kiintiöpäätöstä eli yhtiö ei saa tuulivoimaloita syöttötariffin piiriin.

Sysmän keskustelutilaisuudessa 15.3.2015 (linkki) yhtiön edustaja kertoi, että ilman tukia he eivät pysty rakentamaan tuulivoimaloita Suomeen. Sysmän hankkeen puitteissa annetut taloudelliset lupaukset eivät päde, koska kannattavuuslaskelmiakaan ei nykytilanteessa voi tehdä. Uusia avokätisiä tukijärjestelmiä ei ole suunnitteilla.