Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

torstai 30. heinäkuuta 2015

Luonnon yllättävät terveysvaikutukset


Vanhempi tutkija Erja Rappe on tutkinut luonnon vaikutusta terveyteen ja tehnyt mielenkiintoisia havaintoja. Erja toteaa Iltasanomien artikkelissa"Luonnolla on elvyttävä vaikutus. On tutkittu, että luonnon elvyttävät vaikutukset näkyvät muun muassa verenpaineen ja sykkeen laskuna. Lisäksi luonto innostaa liikkumaan. – Voisi jopa ajatella, että ulkoilua turvalliseksi koetussa, viihtyisässä ympäristössä voitaisiin käyttää masennuslääkkeenä."

Samasta aiheesta jatkaa Yleisradio otsikolla "Japanissa lääkäri määrää hoidoksi metsää – Suomessa metsää vasta tuotteistetaan." Jutussa todetaan, että Suomessa luonnollista ihminen-metsä-suhdetta vasta suunnitellaan tuotteeksi. Kuusamossa metsäterapia on tulossa mukaan hyvinvointimatkailuun.

Melko usein tuntuu siltä, että ulkomailta tulevan ihmisen suusta kuulee nopeiten sen, mitä erityistä meillä täällä Suomessa on. Esimerkkinä Yhdysvaltain nyt paikkansa jättävä suurlähettiläs toteaa Suomesta Helsingin Sanomien jutussa "Suomessa opin hiljaisuuden arvon."

Myös Yleisradion toisessa jutussa otsikoidaan "Metsäkylpyä, maisematerapiaa ja hiljaisuutta voisi myydä turisteille." Jutussa yrittäjä ja kartanon emäntä Helena Karppinen toteaa, että leikkimieliset ja hassultakin kuulostavat ideat kuten hiljaisuus ja maisematerapia voivat houkutella keskieurooppalaisia turisteja Suomeen.

Aiemmin kirjoitimme jo Metlan tutkimuksesta, jossa selvitettiin ulkomaalaisien matkailijoiden suhtautumista tuulivoimaloihin suomalaisessa maisemassa. Keskieurooppalaisille tuulivoimalat ovat tuttuja kotiseuduiltaan, mutta suomalaisessa maisemassa ne vähentävät heidän kiinnostustaan vierailla alueella.

Merikotkista tutkimustietoa


Norjalainen Espen Lie Dahl on tutkinut tuulivoimaloiden vaikutusta merikotkien yhdyskuntaan Norjan Smølassa ja julkaissut tulokset väitöskirjana sekä useina tieteellisinä artikkeleina. Espen Lie Dahl käytti tutkimuksissaan uudenlaista DNA indeksiin pohjautuvaa menetelmää tutkiessaan tuulivoima-alueen vaikutusta merikotkien yhdyskuntiin.

Väitöskirjassa merikotkan erityispiirteinä mainitaan vähäinen poikasten määrä yhdistettynä pitkään elinikään. Tämänkaltaiset lintulajit ovat vaarassa mikäli lajien kuolleisuus jostain syystä nousee.

Aiheesta uutisoi kansantajuisesti ScienceNordic vapaasti käännettynä otsikolla "Viisi kilometriä elämän ja kuoleman välillä merikotkan kohdalla" [ScienceNordic:12.11.2015]. Tekstissä kerrotaan, että tuulivoimala-alue tappoi tässä tutkimuksessa 57 merikotkaa. Tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen merikotkan pesintä onnistui harvemmin tuulivoimalan lähialueilla kuin ennen rakentamista. Pääosa kuolleista merikotkista oli peräisin yhdyskunnista viiden kilometrin etäisyydeltä voimaloista.

Väitöskirjan opetuksena lienee suurien hitaasti lisääntyvien pitkäikäisten petolintujen huomiointi tuulivoima-alueiden suunnittelussa ei pelkästään pesinnän vaan myös laajemman liitelyalueen osalta. Lopputuloksina merikotkien kuolleisuutta ehkäisevänä toimenpiteenä suositellaan voimaloiden rakentamista vähintään viiden kilometrin etäisyydelle pesimäalueista.

Suomessa WWF on laatinut löysemmän ohjeen merikotkien huomioimiseksi tuulivoimahankkeen kehittämisen yhteydessä. Tällä hetkellä Suomen merikotkien pesäpaikat ja tuulivoimahankkeet näyttävät vierekkäisillä kartoilla tältä:
Hiljattain merikotkan pesinnässä on otettu takapakkia Suomessa ja kateissa olevia pareja oli vuonna 2015 yhteensä 26 kappaletta [Yleisradio:31.7.2015]. Jutussa WWF:n merikotkatyöryhmän Merenkurkun aluevastaava Juhani Koivusaari kertoo: "--ainoana uhkatekijänä on nähdäkseni tuulivoimaloiden rakentaminen. Merikotka on osoittautunut herkäksi lajiksi silpoutumaan tuulivoimaloiden lapoihin."

Dokumentoituja tuulivoimaloiden Suomessa tappamia merikotkia on esimerkiksi Tuuliwatti Oy:n Porin Peittoossa (Satakunnan kansa 29.11.2014) ja Tuuliwatti Oy:n Mustilankankaan Kalajoella (Kalajoki seutu 1.10.2015) jossa merikotkan kuolinsyyksi varmistui törmäys tuulivoimalan kanssa (Kalajoki seutu 19.11.2015):

Kuva: Tuulivoimalan tappamat merikotkat Suomessa 

Porilaisen luontokuvaajan Seppo Keräsen kuva Tuulivoiman uhri voitti Vuoden Luontokuva -kilpailun Ihminen ja luonto -sarjan. Keränen kuvasi tuulivoimalan lapoihin murskautuneen merikotkan marraskuussa 2014 Porin Peittoossa.

Kuva: Seppo Keränen: "Tuulivoiman uhri" Vuoden Luontokuva -kilpailun 
Ihminen ja luonto -sarjan.

Porissa tuulivoimahanketta varten kaavaillulta hankealueelta kaadettiin merikotkan tunnettu pesäpuu [Yleisradio:24.10.2015 ja Hufvudstadsbladet 1.10.2015 ja WWF].

Katso lisää [Viitteet:Merikotkat]

torstai 16. heinäkuuta 2015

Rehellisyys on huipussaan

Syöttötariffin kilpajuoksu saa huvittavia piirteitä. Salpatuuli niminen osuuskuntamuotoinen tuulivoimayhtiö hakee rakennuslupaa Hollolan seudulle (Salpatuuli). Osuuskunta on esitellyt vähintäänkin kiinnostavia laskelmia hankkeensa tueksi (TVKY: Rehellisyys huipussaan).

Lisäksi Hollola vastikään päätti ottavansa käyttöön kahden kilometrin turvaetäisyyden eikä hanke täytä näitä ehtoja (Asikkala ja Hollola ottavat meluongelman tosissaan).

tiistai 14. heinäkuuta 2015

Erikoistarjoukset

Kilpajuoksussa tuulivoiman mehukkaiden yritystukien viimeisistä paikoista on menossa loppurutistus. Samalla on esitetty uusia erikoistarjouksia (TVKY: Erikoistarjouksia).

Pidämme näitä keinoja hyvin outoina keinoina hankkia rakennuslupia.

keskiviikko 8. heinäkuuta 2015

Tuulivoimaloiden onnettomuudet

Tapahtuuko tuulivoimaloissa onnettomuuksia? Kyllä tapahtuu. Asiasta kirjoittaa (TVKY: Tuulivoimaloiden onnettomuuksia)

Haastattelussa Hannu Heinonen

Luhangan tuulivoimakeskusteluun aktiivisesti osallistuneen Hannu Heinosen haastattelu on julkaistu Joutsan Seutu -lehdessä. Hannu kertoo ammatillisesta taustastaan sekä syistä miksi hän on osallistunut tuulivoimakeskusteluun.