Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

perjantai 26. kesäkuuta 2015

Maakuntakaavaan muistutusryöppy tuulivoimasta

Valmisteilla olevasta Päijät-Hämeen maakuntakaavasta on tehty yli 120 muistutusta. Ylivoimaisesti suurin osa (75%) koskee tuulivoimaa. Erityisen paljon huomautettavaa kansalaiset löysivät Sysmän Rekolanvuoreen, Karilanmaalle ja Järvenpäähän kaavailluista tuulivoimaloista.

Aiheesta kirjoittaa

torstai 25. kesäkuuta 2015

Otamonportin mökkikauppa jäihin

Tietojemme mukaan Sysmän Otamonportin kiinteistökauppa on pysähtynyt. Yhtään tonttia eikä valmiiksi rakennettua kohdetta ole myyty sen jälkeen kun tuulivoimahanke tuli julkiseksi. Viime vuonna toteutuneista kaupoista on reklamoitu, koska kunta ei kertonut tulevasta tuulivoimahankkeesta ostajille.

Tämä on Sysmän yrittäjille erittäin valitettava asia. Pelkästään nyt myynnissä olevien 28 kohteen arvo Sysmän kunnalle suorina tonttikauppoina olisi ollut satoja tuhansia euroja. Kohteiden rakentamisvaiheessa sysmäläisten yrittäjien osuus olisi yhteenlaskettuna miljoonia euroja:


Aiheesta kalvosarja PDF-muodossa ja laskelma Excel-taulukkona.

Hollola ja Asikkala ottavat meluongelmat tosissaan

Asikkala ja Hollola ovat ottaneet tuulivoimaloiden meluongelmat tosissaan.

Etelä-Suomen Sanomat otsikoi 22.6.2015 "Asikkala torjuu tuulivoimalat melun takia." Kunnanhallitus katsoo äänin 6-1, että Asikkalan ja Sysmän rajalla olevan Karilanmaan tuulivoima-alueen rajaus tulee poistaa maakuntakaavaehdotuksesta. Alue oli ympäristölautakunnan mielestä liian lähellä asutusta. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa kahden kilometrin varoetäisyyttä asutuksesta melu- ja välkehaittojen takia.

Etelä-Suomen Sanomat otsikoi 8.6.2015 "Tuulivoimaa ei haluta lähelle asutusta Hollolassa.Hollolan kunnanhallitus haluaa, että tuulivoimaloiden etäisyys asutuksesta ja vapaa-ajan kiinteistöistä on vähintään kaksi kilometriä. Ympäristöministeriön vanha minimiraja tuulivoimaloiden ja kiinteistöjen välillä on ollut 300-700 metriä. Monet kunnat ovat kuitenkin päätyneet suosittamaan 1,5-2 kilometrin etäisyyttä. Tuulivoimayritys yritti myös pelotella Hollolan päättäjiä sähköpostilla ennen päätöstä.

Pohjalainen uutisoi, että Vaasassa tilanne on huonompi: Yttersundomin tontteja ei voida jakaa melun takia.

tiistai 2. kesäkuuta 2015

Tukirohmut kilpajuoksulla

Suomen hallitus leikkaa liian mehukkaiksi osoittautuneet tuulivoiman syöttötariffiksi kutsutut yritystuet. Tuulivoimayhtiöt aloittivat raivokkaan kilpajuoksun viimeisistä paikoista tukijärjestelmiin (TVKY: Tukirohmujen kilpajuoksu).

Saksan maisemia

Saksan tuulivoimarakentamisen vauhtia on Suomessa ihailtu tuulivoimayritysten toimesta. Seuraavasta linkistä voi katsella kuvia miten saksalaisten kylien maisemat ovat muuttuneet tuulivoimarakentamisen myötä.

maanantai 1. kesäkuuta 2015

Koskettaako tuulivoima minua?


Päijät-Hämeen maakuntakaavan luonnoksessa Sysmään ollaan kaavoittamassa lukuisia tuulivoima-alueita. Kuvassa tuulivoima-alueet punaisella. Keltaisella noin 5 km lähivaikutusalue ja vihreällä noin 10 km etäisyys voimaloihin.