Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

perjantai 13. maaliskuuta 2015

Sysmän tuulivoimalat herättävät keskustelua

Sysmässä järjestettiin keskustelutilaisuus tuulivoimalahankkeesta 11.3.2015 Sysmän Teatteritalolla klo 18-20. Kaupallisista toimijoista puheenvuorot käyttivät hanketta ajavat yritykset NWE Sales, OX2 sekä heidän kaksi alihankkijaansa (materiaalit Sysmän kunnan sivuilla).

Sysmän kunnan puheenvuoron piti kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki ja hanketta arvioivan sosiaalisen median yhteisön puheenvuoron piti Tapio Pitkäranta. Sosiaalisen median yhteisöön on liittynyt Sysmän paikallisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita, kuntapäättäjiä ja useita yrittäjiä.

Eniten keskustelua herättivät tuulivoimaloiden havainnekuvat ja maisemavaikutukset, voimaloiden aiheuttama melu ja mahdollinen vaikutus kiinteistöjen arvoon. Tuulivoimayhtiön havainnekuvien mukaan 220 metriset tuulivoimalat eivät monessa paikassa juuri näy puiden takaa, vaikka ne sijaitsevat noin 60 metristen mäkien päällä. Asukkaat ihmettelivät, miten järven pinnasta 280 metrin korkeuteen korkeuteen kohoavat voimalaitokset eivät näy kuvissa. Sosiaalisen median yhteisö julkaisi Luhangan puistosta otettuja valokuvia, joissa voimalaitokset hallitsevat järvimaisemaa vielä viiden kilometrin päästä voimaloista:Tapio Pitkäranta kävi sosiaalisen mediayhteisön tuottamassa materiaalissa läpi virhellisiä taloudellisia myyntipuheita, joilla tuulivoimahankkeita on monille kunnille myyty. Kiinteistöverotuottoa on yliarvioitu 300%, rakentamiskulujen hyötyä kunnalle noin 600% ja yhteisöveroa mahdollisesti vielä näitä enemmän. Lisäksi esityksessä kerrattiin haittatekijöiden vaikutuksia paikallisiin asukkaisiin, luontoon ja vapaa-ajan virkistyskäyttömahdollisuuksiin sekä kiinteistöjen arvoon.

Tuulivoimayrityksen edustaja Pasi Tammivaara kertoi, että yhtiö ei pysty rakentamaan Suomeen tuulivoimaa ilman syöttötariffin yritystukia.

Kunnanjohtaja esitti, että tuulivoimaloista voisi tulla Sysmälle nähtävyys. Asukkaat pohtivat Sysmän kilpailukykyä tällä saralla. Suomessa on rakennettu jo noin 300 tuulivoimalaa ja valmisteilla on lähes 3000 voimalaa. Lisäksi valtaosa tutkimustuloksista kertoo, että pääosa matkailijoista etsii luonnon rauhaa ja karttavat tuulivoimaloita. Tilaisuudessa matkailuyrittäjä esitti puheenvuoron ja epäili Sysmän matkailuvalttien olevan muita kuin tuulivoimaloita.

Keskustelua herätti myös Sysmän kunnan kaksoisrooli. Kunta on samaan aikaan myynyt Ala-Vehkajärven rannalta Otamonportissa vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja lomatontteja ja ollut omalta osaltaan mukana valmistelemassa tuulivoimahanketta. Tontin ostaneille tuulivoimahanke on tullut täytenä yllätyksenä. Järvimaisemaan sijoittuvan tuulivoimahankkeen vaikutuksilla kaavoitettujen tonttien arvoon ja potentiaalisten investointien määrään voi laskelmiemme mukaan olla iso merkitys Sysmän taloudelle.

Sysmän Teatteritalolle mahtuu 190 ihmistä ja tupa oli kokolailla täynnä. Tilaisuuden loppupuolella järjestettiin suuntaa-antava käsiäänestys hankkeen puolesta ja vastaan. Puolesta nousi kaksi kättä ja selvästi suurin osa yleisöstä ilmaisi kädennostolla olevansa hanketta vastaan.

Liittykää sosiaalisen median yhteisöön ja tulkaa keskustelemaan ja tarkistamaan olettamat!

http://sysmantuulivoima.blogspot.fi

https://www.facebook.com/groups/779929338750106/

Leena Pitkäranta,
Seppo Siivola,
Tapio Pitkäranta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti