Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

maanantai 2. helmikuuta 2015

Tuoreen tutkimuksen mukaan tuulivoiman toteutuessa Sysmän kiinteistöjen arvot laskevat


Tuoreen kansainvälisen huippututkimuksen mukaan (Gibbons, 2014), (Gibbons, 2015) tuulivoimalat laskevat ympärillä olevien kiinteistöjen arvoa pahimmillaan jopa kymmeniä prosentteja. London School of Economicsin tutkimuksessa on arvioitu miljoona kiinteistöä ja yli sata tuulivoimapuistoa. Suomessa 30 vuotta kiinteistövälittäjä toiminut Mosse Lindholm on omassa tuulivoimahanketta koskevassa lausunnossaan päätynyt vakituisten kiinteistöjen kohdalla noin 33% arvon alenemiseen ja omarantaisissa tonteissa tätä suurempaan (Mosse Lindholm:17.1.2013):
  • "Omarantaisten lomakiinteistöjen osalta vaikutus on rahallisesti merkittävin niiden suuren kysynnän ja korkean arvon takia."
  • "Tuulivoimaloiden suuren koon ja sijoituksen takia maisema- ja asuinviihtyvyys heikkenee merkittävästi alueella. Arvioimme että asuinkiinteistöjen arvo alenee kolmasosan jo tuulivoima-alueen lähivaikutusalueella, eli 3 kilometrin säteellä"
  •  "Vaikutus ilmenee kysynnän vähenemisenä. Laatutietoisimmat ja maksukykyisimmät ostajaehdokkaat kaikkoavat ja kauppa tapahtuu vaan aiempaa alempaan hintaan. Siirrytään selvästi ostajan markkinoihin."


Kiinteistönvälittäjä Mosse Lindholmin käyttämä lähialue on kolme kilometriä voimaloiden ympärillä. Sysmän tapauksessa OX2 on määritellyt lähialueeksi viisi kilometriä.

Tuulivoimahanke olisi näin ollen vahingollinen niin olemassa olevalle rakennuskannalle kuin Sysmän hartaudella kehittämälle ja markkinoimalle Otamonportille [Otamonportti].

Alla kolme erilaista kuvaa kahden, neljän ja viiden kilometrin turvaväleillä. Näillä alueilla tapahtuu kiinteistön arvon alenemista.

Kuvista näkyy, tuulivoimahankkeen aiheuttama kiinteistöjen arvonlasku ylettyy Sysmän taajamaan saakka. Pahin arvonlasku koskettanee noin kahden kilometrin päässä voimalasta sijaitsevia kiinteistöjä. Kauempana olevissa kiinteistöissä arvonlaskun määrään vaikuttavat maastonmuodot.


Kuva 1: Kiinteistöjen pahimman arvonlaskun alueet alle kahden kilometrin etäisyydellä voimaloistaKuva 2: Kiinteistöjen arvonlasku jatkuu selvänä 4 kilometrin etäisyyteen asti

 
Kuva 3: Tuulivoimayhtiön oma 5 kilometrin lähialue

Muita linkkejä:
  • Lähde (TVKY:Kiinteistöjen arvo)
    • ”Jos joudut valitsemaan asuintaloa tuulivoimaloiden läheltä tai seudulta ilman tuulivoimaloita, niin kumman valitsisit? Joissakin paikoissa kiinteistö ei kerta kaikkiaan mene kaupaksi tuulivoimaloitten takia.”
    • "Nevada Journal -lehti kirjoitti jo viime vuoden huhtikuussa, että voimalat pudottivat 2-3 mailin (noin 3-5 km) säteellä kiinteistöjen hintoja todella tuntuvasti. Lehti viittaa paikallisten kiinteistövälittäjien lausuntoihin ja mainitsee myös eri maissa asiasta tehtyihin tutkimuksiin, joissa kiinteistöjen arvon lasku tuulivoimaloitten takia on 25-60 prosenttia."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti