Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

maanantai 2. helmikuuta 2015

Rekolanvuoren tuulivoimalat ja niihin liittyvät terveysriskit

Sosiaali- ja terveysministeriö on määrittänyt suunnittelun peruslähtökohdaksi, että vähintään kahden kilometrin säteellä ei saa olla vakituisia eikä vapaa-ajan asuntojaUseat kunnat (mm. Raahe, Mustasaari ja Pyhäjoki) ovatkin itse alkaneet vaatia 2 kilometrin suojaetäisyyttä lähimmästä asutuksesta turvatakseen asukkaidensa terveyden.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Vesa Pekkola ja johtaja Jari Keinänen selventävät Ympäristö ja Terveys - lehdessä (4/2014) julkaistussa artikkelissaanmitä sosiaali- ja terveysministeriö katsoo vastuullisen terveydensuojelun tarkoittavan tuulivoimarakentamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa [Ympäristö ja terveys:4/2014]. Terveyshaittojen ennaltaehkäisyssä halvin ja ehdottomasti paras tapa on ehkäistä haitat jo suunnitteluvaiheessa.

Poimintoja artikkelista:

"Tuulivoiman aiheuttamista terveyshaitoista tiedetään vielä vähän. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että haittoja ei olisi tai niitä ei tarvitsisi suunnittelussa tai rakentamisessa ottaa huomioon."

"Alle 2 km etäisyydelle ei tulisi ilman kattavaa terveysvaikutusten arviointia rakentaa voimaloita."

"Terveydensuojelun näkökulmasta tuulivoimaloiden yksityiskohtainen suunnittelu tulisi toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavana, ei suunnittelutarveratkaisuna."

"On pidettävä mielessä, mitä varten vaikutustenarvioinnit ja lupamenettelyt ovat olemassa ja samalla kysyttävä, ovatko hankkeet, joiden valmistelua ne häiritsevät, oikeasti riittävän hyvin valmisteltuja toteutettaviksi."

"Mitkään taloudelliset tai poliittiset tavoitteet eivät mene ihmisten oman terveyden ja hyvinvoinnin edelle."

Kuva 1: Sosiaali- ja terveysministeriön suojaetäisyys

Oheisessa kuvassa Sysmään Rekolanvuoren maastoon suunnitellut voimalat sekä niiden ympärille piirretty kahden kilometrin suojaetäisyys. Rekolanvuoren tuulivoimalahanke ei täytä Suomen ylimmän terveysviranomaisen (STM) määrittämiä suojaetäisyyksiä ja kattavaa terveysvaikutusten arviointia ei olla tehty, joten hanke sisältää näin ollen terveysriskejä.


Kiinnostaako aihe? Ota yhteyttä: sysma.tuulivoima@gmail.com 

1 kommentti:

  1. Tuulivoimaan liittyvä lainsäädäntö näyttää edelleen olevan työn alla ja jopa lääkäriliitto on huolissaan voimaloiden aiheuttamista meluhaitoista. Tuore lääkäriliiton lausunto vaatii melurajojen nostamista samalle tasolle Tanskan, Ruotsin ja Saksan ohjearvojen kanssa;
    http://www.laakariliitto.fi/uutiset/lausunnot/lausunto-tuulivoimaloiden-melutason-ohjearvoista/

    VastaaPoista