Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

sunnuntai 22. helmikuuta 2015

OX2 voimayhtiön rakennuslupahakemus ja suunnittelutarveratkaisu nähtävissä Sysmän kunnan sivuilla

Ruotsalaisen OX2 voimayhtiön rakennuslupahakemus ja suunnittelutarveratkaisu ovat nyt liitteineen nähtävissä Sysmän kunnan sivuilla.

Maisemavaikutukset esimerkiksi Sysmän kirkonkylässä voimayhtiön omin sanoin:
  • "Tuulipuiston lähivaikutusalueella, joka ulottuu enimmillään noin 5 kilometrin etäisyydelle tuulivoimaloista, voimalat näkyvät paikoin Sysmän kirkonkylään. Kuvasovitteessa voimalaitos erottuu selvästi ja tulee paikoin muokkaamaan maisemakuvaa"

Alla hakemustekstissä viitattu kuva:
Seuraavassa kartassa on piirretty tuulivoimayhtiön mainitsema 5 kilometrin lähivaikutusalue:


Vertailuna valokuvia rakennetuista tuulivoima-alueista Suomessa löydät täältä: TVKY: Valokuvia ja videoita suomalaisista tuulivoimaloista.

keskiviikko 18. helmikuuta 2015

Kuulutus (Lähilehti 18.2.2015): Hakemus suunnittelutarveratkaisulle ja rakennusluvalle koskien Rekolaan suunniteltuja kuutta tuulivoimalaa

Sysmän kunta julkaisi tänään kuulutuksen liittyen Rekolanvuoren tuulivoimapuistoon. Aiemmasta informaatiosta poiketen hakemus on tehty aiempaa suuremmille voimaloille ja nyt lupaa haetaan kokonaiskorkeudeltaan 220 metrin korkuisille tuulivoimaloille.


torstai 12. helmikuuta 2015

Suunnittelutarveratkaisu tulossa asukkaiden kommentoitavaksi

Tietojemme mukaan tuulivoimayhtiö OX2 on toimittanut suunnittelutarveratkaisun käsiteltäväksi Sysmän kuntaan. Sysmän kunnalta saadun informaation mukaan kunta pyytää asukkailta kuulemisvastauksia julkaisemalla ilmoituksen keskiviikon 18.2. Lähilehdessä.

Vastustatko tuulivoiman rakentamista Sysmään? Haluatko liittyä aiheeseen liittyvälle sähköpostilistalle ja saada keräämäämme ajankohtaista infoa suoraan sähköpostiisi? Mikäli vastasit kyllä, lähetä meiliä seuraavaan osoitteeseen niin olemme Sinuun yhteydessä; sysma.tuulivoima@gmail.com


Lisäys 20.2.2015:
Blogiin tulleen palautteen mukaan joku odottelee edelleen sysma.tuulivoima@gmail.com-osoitteeseen lähettämäänsä meiliinsä vastausta. Olemme vastanneet kaikkiin saamiimme meileihin, joten olisitteko ystävällisesti uudemman kerran meihin yhteydessä. Yhteystiedot löytyvät blogin oikeasta yläkulmasta.

maanantai 2. helmikuuta 2015

Tuoreen tutkimuksen mukaan tuulivoiman toteutuessa Sysmän kiinteistöjen arvot laskevat


Tuoreen kansainvälisen huippututkimuksen mukaan (Gibbons, 2014), (Gibbons, 2015) tuulivoimalat laskevat ympärillä olevien kiinteistöjen arvoa pahimmillaan jopa kymmeniä prosentteja. London School of Economicsin tutkimuksessa on arvioitu miljoona kiinteistöä ja yli sata tuulivoimapuistoa. Suomessa 30 vuotta kiinteistövälittäjä toiminut Mosse Lindholm on omassa tuulivoimahanketta koskevassa lausunnossaan päätynyt vakituisten kiinteistöjen kohdalla noin 33% arvon alenemiseen ja omarantaisissa tonteissa tätä suurempaan (Mosse Lindholm:17.1.2013):
  • "Omarantaisten lomakiinteistöjen osalta vaikutus on rahallisesti merkittävin niiden suuren kysynnän ja korkean arvon takia."
  • "Tuulivoimaloiden suuren koon ja sijoituksen takia maisema- ja asuinviihtyvyys heikkenee merkittävästi alueella. Arvioimme että asuinkiinteistöjen arvo alenee kolmasosan jo tuulivoima-alueen lähivaikutusalueella, eli 3 kilometrin säteellä"
  •  "Vaikutus ilmenee kysynnän vähenemisenä. Laatutietoisimmat ja maksukykyisimmät ostajaehdokkaat kaikkoavat ja kauppa tapahtuu vaan aiempaa alempaan hintaan. Siirrytään selvästi ostajan markkinoihin."


Kiinteistönvälittäjä Mosse Lindholmin käyttämä lähialue on kolme kilometriä voimaloiden ympärillä. Sysmän tapauksessa OX2 on määritellyt lähialueeksi viisi kilometriä.

Tuulivoimahanke olisi näin ollen vahingollinen niin olemassa olevalle rakennuskannalle kuin Sysmän hartaudella kehittämälle ja markkinoimalle Otamonportille [Otamonportti].

Alla kolme erilaista kuvaa kahden, neljän ja viiden kilometrin turvaväleillä. Näillä alueilla tapahtuu kiinteistön arvon alenemista.

Kuvista näkyy, tuulivoimahankkeen aiheuttama kiinteistöjen arvonlasku ylettyy Sysmän taajamaan saakka. Pahin arvonlasku koskettanee noin kahden kilometrin päässä voimalasta sijaitsevia kiinteistöjä. Kauempana olevissa kiinteistöissä arvonlaskun määrään vaikuttavat maastonmuodot.


Kuva 1: Kiinteistöjen pahimman arvonlaskun alueet alle kahden kilometrin etäisyydellä voimaloistaKuva 2: Kiinteistöjen arvonlasku jatkuu selvänä 4 kilometrin etäisyyteen asti

 
Kuva 3: Tuulivoimayhtiön oma 5 kilometrin lähialue

Muita linkkejä:
  • Lähde (TVKY:Kiinteistöjen arvo)
    • ”Jos joudut valitsemaan asuintaloa tuulivoimaloiden läheltä tai seudulta ilman tuulivoimaloita, niin kumman valitsisit? Joissakin paikoissa kiinteistö ei kerta kaikkiaan mene kaupaksi tuulivoimaloitten takia.”
    • "Nevada Journal -lehti kirjoitti jo viime vuoden huhtikuussa, että voimalat pudottivat 2-3 mailin (noin 3-5 km) säteellä kiinteistöjen hintoja todella tuntuvasti. Lehti viittaa paikallisten kiinteistövälittäjien lausuntoihin ja mainitsee myös eri maissa asiasta tehtyihin tutkimuksiin, joissa kiinteistöjen arvon lasku tuulivoimaloitten takia on 25-60 prosenttia."

Rekolanvuoren tuulivoimalat ja niihin liittyvät terveysriskit

Sosiaali- ja terveysministeriö on määrittänyt suunnittelun peruslähtökohdaksi, että vähintään kahden kilometrin säteellä ei saa olla vakituisia eikä vapaa-ajan asuntojaUseat kunnat (mm. Raahe, Mustasaari ja Pyhäjoki) ovatkin itse alkaneet vaatia 2 kilometrin suojaetäisyyttä lähimmästä asutuksesta turvatakseen asukkaidensa terveyden.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Vesa Pekkola ja johtaja Jari Keinänen selventävät Ympäristö ja Terveys - lehdessä (4/2014) julkaistussa artikkelissaanmitä sosiaali- ja terveysministeriö katsoo vastuullisen terveydensuojelun tarkoittavan tuulivoimarakentamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa [Ympäristö ja terveys:4/2014]. Terveyshaittojen ennaltaehkäisyssä halvin ja ehdottomasti paras tapa on ehkäistä haitat jo suunnitteluvaiheessa.

Poimintoja artikkelista:

"Tuulivoiman aiheuttamista terveyshaitoista tiedetään vielä vähän. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että haittoja ei olisi tai niitä ei tarvitsisi suunnittelussa tai rakentamisessa ottaa huomioon."

"Alle 2 km etäisyydelle ei tulisi ilman kattavaa terveysvaikutusten arviointia rakentaa voimaloita."

"Terveydensuojelun näkökulmasta tuulivoimaloiden yksityiskohtainen suunnittelu tulisi toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavana, ei suunnittelutarveratkaisuna."

"On pidettävä mielessä, mitä varten vaikutustenarvioinnit ja lupamenettelyt ovat olemassa ja samalla kysyttävä, ovatko hankkeet, joiden valmistelua ne häiritsevät, oikeasti riittävän hyvin valmisteltuja toteutettaviksi."

"Mitkään taloudelliset tai poliittiset tavoitteet eivät mene ihmisten oman terveyden ja hyvinvoinnin edelle."

Kuva 1: Sosiaali- ja terveysministeriön suojaetäisyys

Oheisessa kuvassa Sysmään Rekolanvuoren maastoon suunnitellut voimalat sekä niiden ympärille piirretty kahden kilometrin suojaetäisyys. Rekolanvuoren tuulivoimalahanke ei täytä Suomen ylimmän terveysviranomaisen (STM) määrittämiä suojaetäisyyksiä ja kattavaa terveysvaikutusten arviointia ei olla tehty, joten hanke sisältää näin ollen terveysriskejä.


Kiinnostaako aihe? Ota yhteyttä: sysma.tuulivoima@gmail.com