Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

lauantai 8. lokakuuta 2016

Mittausmasto purettu

Terrikorven tuulivoimahankkeen mittausmasto on purettu. Tuulivoimayhtiö OX2 on vetäytynyt hankkeesta jo aiemmin (OX2 Luopui).

Purettu Terrikorven mittausmasto

keskiviikko 17. elokuuta 2016

Aika kommentoida maakuntakaavaa

On jälleen aika kommentoida maakuntakaavaa. Jostain syystä maakuntakaavassa on edelleen kolme teollisuusaluetta Sysmään: Kuva 1.


Kuva 1: Maakuntakaavan teollisuusalueet Sysmässä (Kartta)

Kannustamme kaikkia lähettämään Päijät-Hämeen liittoon oman muistutuksen 2.9.2016 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi tai osoitteella PL 50 (Hämeenkatu 9), 15111 Lahti.

Mielestämme Päijät-Hämeen kannattaa poistaa teollisuusalueet maakuntakaavasta. Argumentteja muistutukseen löytyy täältä.

Edellinen kuuleminen oli kesäkuussa 2015 (Maakuntakaavaa aika kommentoida) ja kaavan tuulivoima-teollisuusalueet keräsivät ennennäkemättömän määrän valituksia (Muistutusryöppy Kesäkuu 2015)

Kuva 2: Maakuntakaavan vaiheet (Päijät-Hämeen liitto)


OX2 luopui Terrikorven tuulivoimahankkeesta

Tuulivoimayhtiö OX2 on luopunut Sysmän Terrikorven / Rekolanvuoren tuulivoimahankkeesta. Maanomistajille osoittamassaan kirjeessä yhtiö toteaa, että taloudellisia edellytyksiä hankkeen toteuttamiselle ei ole. Rakennusluvan määräaika on mennyt umpeen, joten tällä hetkellä Sysmässä ei ole tuulivoimaloiden rakennuslupia vireillä.

Kuva: OX2 kirje maanomistajille

Aiemmin OX2 on kertonut, että yhtiö ei halua rakentaa tuulivoimaa alueille, joilla vastustus on kovaa. Sysmän Terrikorven / Rekolanvuoren hankke on koko huomioiden yksi Suomen vastustetuimmista hankkeista (Sysmän hankkeen vastustus lähellä Suomen ennätystä).

Pro Terrikorpi kiittää OX2 yhtiötä vastuullisesta päätöksestä.

maanantai 11. huhtikuuta 2016

Terrikorven puolesta

Sysmän Terrikorpi on Päijät-Hämeen liiton mukaan harvinainen erämaa-alue. Maakunnan selvityksessä Terrikorpi on määritelty luonnon ydinalueeksi. Kooltaan Terrikorpi vastaa karkeasti Espoon Nuuksion kansallispuistoa eli on noin viisi kertaa Helsingin keskuspuistoa suurempi. Terrikorpea rajaavat puhdasvetiset järvet kaikissa ilmansuunnissa.

Kalvosarjassa Terrikorven puolesta alueen aktiiviset asukkaat ja muut alueesta kiinnostuneet ovat kasanneet tietoa alueesta (PDF: Terrikorven puolesta).

Kuva: Terrikorven luontoa, antimia ja majava


Sysmän Terrikorpi ei ollut alunperin mukana maakuntakaavan tuulivoima alueeksi soveltuvien alueiden joukossa vuonna  2012. Yksityisen yrityksen aktiivisuuden vuoksi Päijät-Hämeen liitto kuitenkin lisäsi aiemmin luonnon ydinalueena pitämänsä Terrikorven tuulivoima-alueiden listalle nimellä Rekolanvuorten hanke. Terrikorven tuulivoima-alueen piiriin jäisi useita arvokkaita kulttuurimaisema-alueita. Hankealueen pinta-ala on Helsingin keskuspuistoa suurempi.

Valokuvia ja videoita rakennetuista tuulivoima-alueista löydät Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen sivuilta (TVKY: Valokuvia ja videoita suomalaisista tuulivoimaloista).

tiistai 29. maaliskuuta 2016

Havainnekuvia Sysmän Terrikorven tuulivoimaloista

Tutkimusten mukaan tuulivoimalahankkeiden yhteydessä ihmisille tärkeimmät asiat ovat tulla tasa-arvoisesti kuulluksi suunnitteluprosessin aikana ja saada luotettava kuva miltä voimalaitokset maisemassa näyttävät (Wolsink, Maarten. "Wind power implementation: the nature of public attitudes: equity and fairness instead of ‘backyard motives’").

Miltä näyttivät Sysmän Terrikorven voimalaitosalueen rakennusluvan yhteydessä jätetyt havainnekuvat? Voit katsoa kaikki havainnekuvat tästä esityksestä (Terrikorven tuulivoimahankkeen havainnekuvat 2015). Materiaalissa mukana olevan karttapohjan avulla huomaat, että kaikki voimalaitokset näkyvät tummalla olevien tuhansien hehtaarien alueelle.

Havainnekartta minne Terrikorven tuulivoimalaitokset näkyisivät 

Kysyttäessä tuulivoimayhtiön edustajalta miksi havainnekuvissa ei näy oikeastaan lainkaan tuulivoimaloita, saimme seuraavan selityksen ja lisähavainnekuvan: "Tuulivoimalat peittyvät tehokkaasti puiden taakse"


Tuulivoimayhtiön lisähavainnekuva: Tuulivoimalat peittyvät puiden taakse. 

Kuusen korkeus tässä havainnekuvassa on voimalaitoksen napaan asti eli 150 metriä. Suomen korkein puu on reilut 40 metriä korkea.

Ympäristöministeriö on laatinut ohjeet miten havainnekuvia tulisi laatia (TVKY: Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa).

Valokuvia ja videoita rakennetuista tuulivoimaloista löydät täältä (Valokuvia ja videoita suomalaisista tuulivoimaloista)

perjantai 29. tammikuuta 2016

torstai 7. tammikuuta 2016

Hyvää uutta vuotta kaikille

Hyvää uutta vuotta kaikille tuulivoimakeskustelua käyneille! Haluan vilpittömästi kiittää kaikkia aktiivisesta keskustelusta vuonna 2015.

Toivottavasti tänä vuonna tuulivoimaan liittyvä keskustelu kehittyy vielä parempaan näkökulmien ymmärtämiseen. Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta on tärkeää koittaa ymmärtää muiden perustelut.

Tälle sivustolle on pyritty keräämään perusteluita kriittiselle kannalle. Meille ilmoitetut virheet on materiaaleista pyritty korjaamaan. Tuulivoimateollisuus tuottaa vastavuoroisesti omaa markkinointimateriaaliaan valtavilla taloudellisilla resursseilla. Tuulivoimateollisuus on yli sadan miljardin euron suurteollisuus ja sen markkinointimateriaalia Suomessa levittää esimerkiksi STY (STYEnergiauutisetBloomberg).

Tuulivoimaan liittyvä keskustelu liittyy paljolti myös arvoihin. Joskus valokuva kuvaa arvoja rikkaammin kuin sanat. Alla on Ulla Hauserin ottama kuva Sysmän Joutsjärveltä kesäiltana. Antoisaa uutta vuotta 2016 kaikille keskustelijoille.

Kuva: Ulla Hauser: Joutsjärven kesäilta

Matkailuun ja luontoelämyksiin liittyen Pirkka-Pekka Petelius antaa vinkin: ”Luontoon pitää mennä niin kuin kylään” (Suomen luonto). Toisinaan suomalaiset ajattelevat luonnon olevan elämys vain parhaina vuodenaikoina. Satakunnan kansa kuitenkin muistuttaa, että luonto on omanlainen elämys säällä kuin säällä (Satakunnan kansa).

maanantai 30. marraskuuta 2015

Rakennuskiellosta

Tuulivoimala-alueet ja niiden valmistelu rajoittavat ympäröivää maankäyttöä. Varsin usein tuulivoima-alueiden ympäristö asetetaan rakennuskieltoon jo tuulivoima-alueen valmistelun aikana (KP24 1.11.2012KP24 28.6.2013Yleisradio 29.4.2013Lestijärvi 27.6.2013).

Tuulivoimahankkeiden valmistelu on joissain tapauksissa venynyt yli viiteenkin vuoteen. Ikävämpää ympäröiville maanomistajille.