Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

lauantai 9. tammikuuta 2021

Kuka hakee lupaa tuulivoimaloille Terrikorpeen ja miksi

Sysmän Terrikorpeen tuulivoimaa ajaa tällä kertaa SolarWind Y-Tunnus 2745007-9. Yhtiön kaupparekisteriotteesta käy ilmi, että kyseessä on nimeään muuttanut sama NWE Sales-yhtiö, joka aikanaan yritti myydä Sysmän hanketta OX2-yhtiölle.

Yhtiön toimitusjohtaja on Kimmo Kaila. Tuoreimman tilinpäätöksen mukaan yhtiö teki tappiota ja työllistää muutaman henkilön; kaupparekisteriotteessa määritellyt yhteystiedot johtavat NWE Sales:in kotisivuille (www.nwesales.fi, 10.1.2021), jossa yhteyshenkilöiksi listataan tuulivoiman hankekehityksestä ja maanvuokrasopimuksista vastaava Ari Meinander ja myynnistä vastaava Kimmo Kaila.

Julkisissa rekistereissä olevien tietojen pohjalta arvioituna tällä yhtiöllä ei ole edellytyksiä investoida tuulivoimahankkeeseen Sysmässä.

Kysymys kuuluu: miksi yhtiö, jolla ei ole edellytyksiä rakentaa tuulivoimaloita, koittaa saada tuulivoimakaavan voimaan? 

Onko syynä Sysmän kunnan tuulivoima-alueesta tekemä vuokrasopimus vuodelta 2014? Sopimuksen mukaan kunnalla on ollut oikeus irtisanoa vuokrasopimus, jos Kailan yhtiö ei ole neljän vuoden kuluessa ryhtynyt hankkimaan lupia voimaloiden rakentamiseksi. Tämä aikaraja meni umpeen jo 28.8.2018. 

Yllä olevan tarkastelun pohjalta arvioituna Sysmän kunnan kannattaisi irtisanoa tämä vuokrasopimus. Taloudellisia edellytyksiä voimaloiden rakentamiseen ei ole ja vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut jo kuusi ja puoli vuotta.

Eli vastaus kysymykseen: vaikuttaa siltä, että voimaloille haetaan lupaa, jotta Kimmo Kailan johtaman yrityksen ja kunnan väliset vuokrasopimukset pysyisivät voimassa. Tämä siitä huolimatta, että käsityksemme mukaan mitään edellytyksiä voimaloiden rakentamiselle ei tällä hetkellä ole.


Tuulivoimakaava kunnanhallitukseen

Sysmän kunnanhallituksen esityslistalla 11.1.2021 on mukana ehdotus tuulivoimayleiskaavan laatimisesta ja aiheesta julkaistiin myös lyhyt lehtikirjoitus tällä viikolla. Kunnanhallituksen pöytäkirjat ja esityslistat löydät täältä.

Vuonna 2014 Rekolanvuorten tuulivoimapuistoa suunniteltiin yhdessä OX2-yhtiön kanssa. Tuon projektin kariuduttua hankkeen puuhamiehet ovat uudelleen käynnistäneet projektin SolarWind by Janneniska oy:n nimissä. Nähtävästi yksikään alalla toimivista merkittävistä tuulivoimatoimijoista ei ole lähtenyt hankkeeseen mukaan ymmärrettävistä syistä: 

Vallitsevassa tilanteessa kaavoituksen aloittaminen Sysmässä ei olisi järkevää;

uusia tuulivoimahankkeita ei ole käynnistetty Suomessa vuonna 2020 edes valtion tukiohjelman puitteissa, joten investointien tekeminen Rekolanvuorten kohteeseen tai hankkeen eteenpäinmyyminen muille toimijoille olisi haastavaa. Toisaalta ilmassa roikkuva tuulivoimakaava laskisi investointihaluja laajalla alueella Terrikorven erämaa-alueella.

Matala sähkön hinta tappoi tuulivoiman Suomesta

Suomessa on viime vuosina puhuttu siitä, että tuulivoima on alkanut kannattaa ilman tukia. Tämä on väärää tietoa ja on syytä oikaista. Edes kaikkia yritystukien piiriin hyväksyttyjä tuulivoimaloita ei ole rakennettu. 

Syy tuulivoimarakentamisen kuolemiseen Suomessa on matala sähkön hinta. Tämänhetkisen tiedon mukaan sähkön hinta on seuraavat viisi vuotta niin alhaalla (alle 30 €/MWh), että uutta tuulivoimaa ei Suomeen rakenneta. 

Käydään tilanne läpi kuvien kera ja aloitetaan sähköjen toteutuneista hinnoista 2011-2020 (Energiavirasto) ja tulevista hinnoista 2021-2026, joilla kauppaa pörssissä käydään (Nasdaq).


Katsotaan vielä Suomeen rakennetut tuulivoimalat vuosittain:

 • Syöttötariffina tunnettu tukijärjestelmä suljettiin vuoden 2018 alkuun mennessä
 • Vuonna 2018 ei rakennettu Suomeen yhtäkään tuulivoimalaa kun tuet loppuivat
 • Uusi tukijärjestelmä luotiin 2018, jonka piiriin pääsi yli 400 MW tuulivoimaa
  • Edes kaikkia tämän tukijärjestelmän voimaloita ei ole rakennettu
 • Vuonna 2019 sähkön hinta kävi korkeammalla ja rakennettiin pieni määrä tuulivoimaa ilman tukea
 • Vuonna 2020 koronakriisin alkamisen jälkeen ei ole päätetty rakentaa Suomeen yhtäkään tuulivoimalaa
 • Nyt tällä hetkellä Suomessa tilanne on se, että investointipäätökset tuulivoimasta ovat täysin jäissä. Muutamat yhtiöt näennäisesti jatkavat hankkeita, mutta investointipäätöksiä ei nykyisillä sähkön hinnoilla kukaan tee.

  sunnuntai 30. syyskuuta 2018

  Terrikorven / Rekolanvuoren tuulivoimasta ei mitään uutta

  Hollolan kunnanvaltuusto antoi yksiselitteiset pakit tuulivoimalle. Etelä-Suomen Sanomat ja Itä-Häme julkaisivat tänään tekstin Päijät-Hämeen muista tuulivoimahankkeista: vieläkö niistä joku viriäisi henkiin?

  Jutussa käsitellään myös mahdollisuutta rakentaa teollisia jättivoimaloita Sysmän Terrikorpeen, jota jutussa kutsutaan Rekolanvuoreksi. Terrikorven / Rekolanvuoren tuulivoima-alueen rakentaminen ei näytä todennäköiseltä koska:
  • Aiemmin hanketta ajanut OX2-yhtiö on vetäytynyt hankkeesta
  • Jutussa mainitun Salpatuulen ja NWE Sales yhtiöiden resurssit eivät riitä Terrikorven tuulivoimahankkeeseen
   • NWE Sales oli mukana jo aiemmassa hankkeessa
   • Salpatuulella ei ole edes kiinnostusta niin suureen hankkeeseen
  • Tuulivoiman uusi tukijärjestelmä menee kiinni joulukuussa 2018
   • Terrikorven / Rekolanvuoren tuulivoimahankeella ei ole mitään mahdollisuutta saada lainvoimaista rakennuslupaa joulukuuhun mennessä
  • Uusia tuulivoiman tukijärjestelmiä ei ole suunnitteilla. 
   • Käytännössä Terrivoiman tuulivoima-alue ei koskaan tulisi saamaan yhteiskunnan tukia
  Tällä hetkellä ei siis ole yhtiötä joka olisi hakemassa rakennuslupaa Sysmän Terrikorpeen. Hyvä niin, koska kyseisen hankkeen vastustus lähentelee Suomen ennätystä ja teollinen tuulivoima-alue sijoittuisi  luonnonkauniiseen erämaa-alueeseen.

  lauantai 8. lokakuuta 2016

  Mittausmasto purettu

  Terrikorven tuulivoimahankkeen mittausmasto on purettu. Tuulivoimayhtiö OX2 on vetäytynyt hankkeesta jo aiemmin (OX2 Luopui).

  Purettu Terrikorven mittausmasto

  keskiviikko 17. elokuuta 2016

  Aika kommentoida maakuntakaavaa

  On jälleen aika kommentoida maakuntakaavaa. Jostain syystä maakuntakaavassa on edelleen kolme teollisuusaluetta Sysmään: Kuva 1.


  Kuva 1: Maakuntakaavan teollisuusalueet Sysmässä (Kartta)

  Kannustamme kaikkia lähettämään Päijät-Hämeen liittoon oman muistutuksen 2.9.2016 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi tai osoitteella PL 50 (Hämeenkatu 9), 15111 Lahti.

  Mielestämme Päijät-Hämeen kannattaa poistaa teollisuusalueet maakuntakaavasta. Argumentteja muistutukseen löytyy täältä.

  Edellinen kuuleminen oli kesäkuussa 2015 (Maakuntakaavaa aika kommentoida) ja kaavan tuulivoima-teollisuusalueet keräsivät ennennäkemättömän määrän valituksia (Muistutusryöppy Kesäkuu 2015)

  Kuva 2: Maakuntakaavan vaiheet (Päijät-Hämeen liitto)


  OX2 luopui Terrikorven tuulivoimahankkeesta

  Tuulivoimayhtiö OX2 on luopunut Sysmän Terrikorven / Rekolanvuoren tuulivoimahankkeesta. Maanomistajille osoittamassaan kirjeessä yhtiö toteaa, että taloudellisia edellytyksiä hankkeen toteuttamiselle ei ole. Rakennusluvan määräaika on mennyt umpeen, joten tällä hetkellä Sysmässä ei ole tuulivoimaloiden rakennuslupia vireillä.

  Kuva: OX2 kirje maanomistajille

  Aiemmin OX2 on kertonut, että yhtiö ei halua rakentaa tuulivoimaa alueille, joilla vastustus on kovaa. Sysmän Terrikorven / Rekolanvuoren hankke on koko huomioiden yksi Suomen vastustetuimmista hankkeista (Sysmän hankkeen vastustus lähellä Suomen ennätystä).

  Pro Terrikorpi kiittää OX2 yhtiötä vastuullisesta päätöksestä.

  maanantai 11. huhtikuuta 2016

  Terrikorven puolesta

  Sysmän Terrikorpi on Päijät-Hämeen liiton mukaan harvinainen erämaa-alue. Maakunnan selvityksessä Terrikorpi on määritelty luonnon ydinalueeksi. Kooltaan Terrikorpi vastaa karkeasti Espoon Nuuksion kansallispuistoa eli on noin viisi kertaa Helsingin keskuspuistoa suurempi. Terrikorpea rajaavat puhdasvetiset järvet kaikissa ilmansuunnissa.

  Kalvosarjassa Terrikorven puolesta alueen aktiiviset asukkaat ja muut alueesta kiinnostuneet ovat kasanneet tietoa alueesta (PDF: Terrikorven puolesta).

  Kuva: Terrikorven luontoa, antimia ja majava


  Sysmän Terrikorpi ei ollut alunperin mukana maakuntakaavan tuulivoima alueeksi soveltuvien alueiden joukossa vuonna  2012. Yksityisen yrityksen aktiivisuuden vuoksi Päijät-Hämeen liitto kuitenkin lisäsi aiemmin luonnon ydinalueena pitämänsä Terrikorven tuulivoima-alueiden listalle nimellä Rekolanvuorten hanke. Terrikorven tuulivoima-alueen piiriin jäisi useita arvokkaita kulttuurimaisema-alueita. Hankealueen pinta-ala on Helsingin keskuspuistoa suurempi.

  Valokuvia ja videoita rakennetuista tuulivoima-alueista löydät Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen sivuilta (TVKY: Valokuvia ja videoita suomalaisista tuulivoimaloista).

  tiistai 29. maaliskuuta 2016

  Havainnekuvia Sysmän Terrikorven tuulivoimaloista

  Tutkimusten mukaan tuulivoimalahankkeiden yhteydessä ihmisille tärkeimmät asiat ovat tulla tasa-arvoisesti kuulluksi suunnitteluprosessin aikana ja saada luotettava kuva miltä voimalaitokset maisemassa näyttävät (Wolsink, Maarten. "Wind power implementation: the nature of public attitudes: equity and fairness instead of ‘backyard motives’").

  Miltä näyttivät Sysmän Terrikorven voimalaitosalueen rakennusluvan yhteydessä jätetyt havainnekuvat? Voit katsoa kaikki havainnekuvat tästä esityksestä (Terrikorven tuulivoimahankkeen havainnekuvat 2015). Materiaalissa mukana olevan karttapohjan avulla huomaat, että kaikki voimalaitokset näkyvät tummalla olevien tuhansien hehtaarien alueelle.

  Havainnekartta minne Terrikorven tuulivoimalaitokset näkyisivät 

  Kysyttäessä tuulivoimayhtiön edustajalta miksi havainnekuvissa ei näy oikeastaan lainkaan tuulivoimaloita, saimme seuraavan selityksen ja lisähavainnekuvan: "Tuulivoimalat peittyvät tehokkaasti puiden taakse"


  Tuulivoimayhtiön lisähavainnekuva: Tuulivoimalat peittyvät puiden taakse. 

  Kuusen korkeus tässä havainnekuvassa on voimalaitoksen napaan asti eli 150 metriä. Suomen korkein puu on reilut 40 metriä korkea.

  Ympäristöministeriö on laatinut ohjeet miten havainnekuvia tulisi laatia (TVKY: Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa).

  Valokuvia ja videoita rakennetuista tuulivoimaloista löydät täältä (Valokuvia ja videoita suomalaisista tuulivoimaloista)

  perjantai 29. tammikuuta 2016